Specifické vlastnosti a typy pohonů vrat pro běžné i průmyslové využití

Specifické vlastnosti a typy pohonů vrat pro běžné i průmyslové využití

Pro každý typ vrat slouží jiné pohonné jednotky. Požadavek ze strany zákazníka na vhodné řešení se vždy konzultuje individuálně a dodavatel musí navrhnout řešení odpovídající typu stavby a také účelovosti. Zařízení musí splňovat nejen technické parametry, ale i bezpečnostní předpisy.

průmyslová vrata

Systémy pro běžné dvoukřídlové brány o celkové šířce do 5 metrů
Hnací jednotkou je elektromotor, systém lze odblokovat buď klíčem, nebo jednou rukou, součástí zařízení je centrální řídící elektronika s přijímačem, fotoelektrický článek a výstražné oranžové světlo. Tyto pohony na vrata se používají pro zabezpečení průmyslových objektů, ale častěji pro rodinné domy.

Ovládací systém pro jednokřídlovou bránu na pevném pilíři do délky 3 metry
Délku ramen pohonu lze nastavit do 3 poloh a brány lze zajistit blokováním v obou směrech. Podmínkou je pouze stabilní pilíř ramene. Hmotnost vrat je limitována 300 kg. S těmito mechanismy se setkáváme ve skladových a výrobních prostorách i u vjezdů do zahradních a zemědělských parcel.

Zařízení pro pohyb křídlových bran, jejichž hmotnost dosahuje hodnoty maximálně 1,6 tuny
Jedná se o speciální zařízení pro průmyslové objekty. Hnací mechanismus je vybaven hydraulickou jednotkou s čerpadlem. Součástí systémů jsou fotobuňky, výstražné světlo oranžové barvy, centrální řídící jednotka a pochopitelně vysílací a přijímací modul. Ovládací soustrojí se reguluje zdvihem hydraulického pístu.
Pohony pro rozměrné dvoukřídlé brány o celkové délce obou křídel do 7 metrů a jejich celkové hmotnosti do 700 kg
Pohonným mechanismem je soustava dvou hydraulických pístů, ovládaná řídící jednotkou s přijímačem a vysílačem, výhodou je rozevírání brány do úhlu 175 stupňů. Systém je možné zabezpečit dvoucestným blokováním.

vrata v hale

Systémy pro extrémně rozměrné brány o celkové šířce přesahující 10 metrů
Realizují se dvěma samostatnými hydraulickými písty, systém je vybaven řídící jednotkou, fotočlánkem, výstražným světlem. Tyto typy pohonných jednotek se používají tam, kde z důvodů prostorových a stavebních omezení nelze realizovat konstrukce podélných bran s pojezdem.

Comments are closed.